Doceren

Ik richt mij op kennisdeling op het gebied van het gezondheidsrecht en behandel alle juridische onderwerpen in de dagelijkse praktijk  van de gezondheidszorg, zoals onder andere kwaliteit van zorg, rechten van patiënten, rechtshandhaving en verzekeringsstelsel. Ik verzorg onderwijs aan (toekomstige) zorgprofessionals, sociaal juridische dienstverleners, zorgmanagers en beleidsbepalers in de gezondheidszorg aan hogescholen, universiteiten en bij- en nascholingsinstituten. Ook verzorg ik presentaties op symposia. Ter ondersteuning maak ik gebruik van educatieve filmpjes en recente jurisprudentie. In werkcolleges worden open vragen gemaakt en/of meerkeuze toetsen (in kahoot) waardoor directe feedback mogelijk is. Soms worden tuchtuitspraken besproken of door studenten ingebrachte juridisch-ethische dilemma’s binnen de eigen beroepspraktijk.  Ik werk systematisch en zorgvuldig.

Om een idee te krijgen van de opzet van een les verwijs ik naar een voorbeeld van de opzet van mijn onderwijs.

Naast het uitvoeren van hoor- en werkcolleges ben ik betrokken bij de ontwikkeling van onderwijsmodules, toetsmatrijs en toetsvragen (zowel open als gesloten vragen) en het beoordelen van toetsen en essays.

Sinds 2014 ben ik in het bezit van het BKO certificaat; het bewijs van didactische bekwaamheid voor docenten in het wetenschappelijk onderwijs. Voor het halen van dit certificaat heb ik een algemene cursus tuchtrecht ontworpen. Ik sta als docent ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Ik hoor van anderen dat ik als docent rust en vertrouwen uitstraal, goed kan luisteren en goed kan uitleggen. Onder recensies staan opmerkingen van deelnemers en opdrachtgever over de werkvormen, praktijkgerichtheid en inhoud van mijn lessen. Voor verdere  informatie verwijs ik naar mijn CV,  researchgate profiel of naar mijn linkedin profiel.

Samenvattend zijn mijn competenties ten aanzien van doceren:

  • Praktijkgerichtheid door bespreken casus en tuchtuitspraken
  • Rust en vertrouwen scheppend
  • Didactische bekwaamheid voor docenten in het wetenschappelijk onderwijs (BKO)
  • Uitvoeren van hoor- en werkcolleges
  • Ontwikkelen van onderwijsmodules en toetsen
  • Beoordelen toetsen en essays