Doceren

Ik richt mij vooral op kennisdeling op het gebied van het gezondheidsrecht en ethiek en behandel alle juridische onderwerpen in de dagelijkse praktijk  van de gezondheidszorg, zoals onder andere kwaliteit van zorg, rechten van patiënten en rechtshandhaving. Ik verzorg onderwijs aan (toekomstige) zorgprofessionals, sociaal juridische dienstverleners, zorgmanagers en beleidsbepalers in de gezondheidszorg aan hogescholen, universiteiten en bij- en nascholingsinstituten. Ook verzorg ik presentaties op symposia en opleidersdagen. Ter ondersteuning maak ik gebruik van educatieve filmpjes en recente jurisprudentie. Meestal worden tuchtuitspraken besproken of door studenten ingebrachte juridisch-ethische dilemma’s binnen de eigen beroepspraktijk.  

Specifiek aan verpleegkundigen in opleiding tot specialist verzorg ik naast gezondheidsrecht onderwijs over methoden van onderzoek en praktijkgericht onderzoek.

Om een idee te krijgen van de opzet van mijn lessen verwijs ik naar een voorbeeldopzet 1 van een hoorcollege van 2 uur en een voorbeeldopzet 2 van vier bijeenkomsten (18 uur) met veel ruimte voor plenaire- en groepsdiscussies.

Naast het uitvoeren van hoor- en werkcolleges ben ik betrokken bij de ontwikkeling van onderwijsmodules, toetsmatrijs en toetsvragen (zowel open als gesloten vragen) en het beoordelen van toetsen en essays. Van het landelijke online herregistratieprogramma voor GZ-psychologen heb ik het onderdeel beroepsethiek en gezondheidsrecht ontworpen.

Sinds 2014 ben ik in het bezit van het BKO certificaat; het bewijs van didactische bekwaamheid voor docenten in het wetenschappelijk onderwijs. Voor het halen van dit certificaat heb ik een algemene cursus tuchtrecht ontworpen. Ik sta als docent ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Ik hoor van anderen dat ik als docent rust en vertrouwen uitstraal, goed kan luisteren en goed kan uitleggen.

In 2020 heb ik ruime ervaring opgedaan met het verzorgen van online (werk)colleges via verschillende tools als ZOOM, MS teams en Bigbluebutton en weet ik tijdens de lessen optimaal gebruik te maken van een 2e scherm en de mogelijkheden van functies als breakoutrooms, delen van schermen en de chat.

Onder recensies staan opmerkingen van deelnemers en opdrachtgever over de werkvormen, praktijkgerichtheid en inhoud van mijn lessen. Voor verdere  informatie verwijs ik naar mijn CV,  researchgate profiel of naar mijn linkedin profiel.

Samenvattend zijn mijn competenties ten aanzien van doceren:

  • Praktijkgerichtheid door bespreken casus en tuchtuitspraken
  • Rust en vertrouwen scheppend
  • Didactische bekwaamheid voor docenten in het wetenschappelijk onderwijs (BKO)
  • Uitvoeren van hoor- en werkcolleges (ook online)
  • Ontwikkelen van onderwijsmodules en toetsen
  • Beoordelen toetsen en essays