Begeleiden

Ik begeleid studenten van de HAN University of Applied Sciences en de Hogeschool Utrecht bij hun afstudeeronderzoek van de masteropleiding Advanced Nursing Practice. Bij de HAN begeleid ik zowel bij kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Bij de HU begeleid ik de studenten bij het onderzoeken van een probleem uit de praktijk en het ontwikkelen van een (nieuw) plan, aanpak, ontwerp of handleiding.

Voor Hogeschool Leiden begeleidde ik studenten Sociaal Juridische Dienstverleningen en HBO-rechten bij het schrijven van een essay over een juridisch-ethisch gezondheidsprobleem waarbij men de stappen van een moreel beraad diende te volgen.

Voordat ik met mijn eigen bedrijf startte heb ik bij verschillende werkgevers en onderzoeken studenten mogen begeleidden bij (afstudeer) projecten. Vier van de vijf studenten die ik begeleidde bij onderzoek hebben op basis van hun deelonderzoek meegeschreven aan een wetenschappelijk artikel.

Samenvattend zijn mijn competenties ten aanzien van begeleiden:

  • Ontwikkelen en stimuleren van onderzoekend, creatief en schrijvend vermogen
  • Steunend en sturend
  • Studentgerichte begeleiding