Begeleiden

Ik begeleid studenten van de Hogeschool Utrecht bij hun afstudeeronderzoek van de masteropleiding Advanced Nursing Practice. Dit doe ik zowel voor studenten GGZ als AGZ. Uitgangspunt is een praktijkprobleem die zij onderzoeken en waarvoor zij een (nieuw) plan, aanpak, ontwerp of handleiding ontwikkelen.

Voor Hogeschool Leiden begeleidde ik studenten Sociaal Juridische Dienstverleningen en HBO-rechten bij het schrijven van een essay over een juridisch-ethisch gezondheidsprobleem waarbij men de stappen van een moreel beraad diende te volgen.

Voordat ik met mijn eigen bedrijf startte heb ik bij verschillende werkgevers en onderzoeken studenten mogen begeleidden bij (afstudeer) projecten. Vier van de vijf studenten die ik begeleidde bij onderzoek hebben op basis van hun deelonderzoek meegeschreven aan een wetenschappelijk artikel.

Samenvattend zijn mijn competenties ten aanzien van begeleiden:

  • Ontwikkelen en stimuleren van onderzoekend, creatief en schrijvend vermogen
  • Steunend en sturend
  • Studentgerichte begeleiding