Inhoud

Hoe zit het met de privacy van uw patiënten en uw beroepsgeheim? Wat zijn uw plichten ten aanzien van de dossiervoering? Wat is de verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking met collega verloskundigen of gynaecologen. Hoe zit het met uw aansprakelijkheid bij het maken van fouten? Hoe kun je het beste handelen bij veel voorkomende juridisch-ethische dilemma’s uit de verloskundige beroepspraktijk zoals bij een conflict van plichten en het delen van vertrouwelijke informatie. Deze zaken komen aan de orde in deze cursus/workshop gezondheidsrecht en ethiek in de verloskundige praktijk.

Basiskennis van wet- en regelgeving in de verloskundige praktijk is van belang om op de hoogte te zijn van de eigen rechtspositie en die van de patiënt. Kennis van tuchtuitspraken en casuïstiek op diverse gebieden van de verloskunde en het kunnen  reflecteren hierop draagt bij aan de bevordering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de verloskunde en kan klachten en claims voorkomen. Een gedetailleerde beschrijving van de cursus/workshop, de leerdoelen en het dagprogramma kunt u vinden op de nascholingsagenda van de KNOV.

De leeropbrengst van deze dag is maximaal door de aansluiting met de beroepspraktijk van de verloskundige via bespreking van tuchtuitspraken en casuïstiek, door de mogelijkheid van inbreng van casus uit de eigen beroepspraktijk en door het leren van elkaar. Het aantal deelnemers voor deze cursus/workshop is minimaal 8 en maximaal 16.

Als deelnemer aan de cursus/workshop gezondheidsrecht en ethiek in de verloskundige praktijk wordt u van harte uitgenodigd om uiterlijk op dinsdag 6 maart 2018 een casus uit uw eigen verloskundige beroepspraktijk aan te leveren. Daarnaast wordt in het voorbereidingsdocument verplichte en aanbevolen literatuur vermeld.