Mijn ambitie is een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg via onderwijs. Graag deel ik mijn kennis via het verzorgen van onderwijs en het begeleiden van studenten bij afstudeerprojecten.

Met mijn bedrijf Hout Healthcare richt ik mij vooral op het verzorgen van onderwijs op het gebied van het gezondheidsrecht en ethiek aan opleidingen in de gezondheidszorg en de bij- en nascholing van deze opleidingen. Ik behandel alle juridische onderwerpen in de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg, zoals kwaliteit van zorg, rechten van patiënten en rechtshandhaving. Door behandeling van recente tuchtuitspraken en juridisch-ethische dilemma’s uit de beroepspraktijk leren zorgprofessionals de praktische toepassing van wet- en regelgeving en wordt het wettelijk kader waarin gehandeld mag worden duidelijk.

Naast onderwijs gezondheidsrecht begeleid ik studenten bij hun afstudeeronderzoek van masteropleidingen Advanced Nursing Practice.