Opdrachten

 

Doelgroepen

Ik verzorg/verzorgde onderwijs aan onder andere de volgende opleidingen:  Sociaal Juridische Dienstverlening, HBO rechten, Management in de Zorg, Verloskunde, Verpleegkunde, Master Advanced Nursing Practice (MANP), Geneeskunde, Medical Imaging Radiation Oncology (MIRO), Psychotherapie, Psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog (PIOG’s), Bij-en nascholing GZ-psychologen, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeuten en psychiaters

Begeleiding bij ontwerpgericht praktijkonderzoek bied ik aan studenten van de MANP.

mgyRiyw

Opdrachtgevers

Mijn opdrachtgevers zijn/waren: RINO Zuid, RINO-groep, RINO Amsterdam, Cure & Care Development, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Inholland Amsterdam en Haarlem, Fontys Hogescholen, Hogeschool Leiden, Capabel Hogeschool, Saxion Hogescholen, Academie Verloskunde Amsterdam Groningen, Vrije Universiteit en VUmc.

 

Opdrachten

In mijn onderwijs en presentaties ga ik in op het hele terrein van het gezondheidsrecht zoals de kwaliteit van zorg, rechten van patiënten, rechtshandhaving, medische beslissingen rond het levenseinde en structuur en financiering van de zorg.

Via mijn portfolio kunt u doorklikken naar de omschrijving van mijn onderwijsopdrachten per opdrachtgever. Om een idee te krijgen van de opzet van een les verwijs ik naar een voorbeeld van de opzet van mijn onderwijs.