Opdrachten

Doelgroepen

Ik verzorg/verzorgde onderwijs aan onder andere de volgende opleidingen:  Verloskunde, Verpleegkunde, Master Advanced Nursing Practice (MANP), Master Physician Assistant (MPA), Geneeskunde, Medical Imaging Radiation Oncology (MIRO), Psychotherapeut, Psychologie, GZ-psychologie, Sociaal Juridische Dienstverlening, HBO rechten, Management in de Zorg en de bij-en nascholing van Verpleegkundig specialisten, GZ-psychologen, klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeuten en psychiaters.

Begeleiding bij ontwerpgericht praktijkonderzoek bied ik aan studenten van de MANP.

mgyRiyw

 

Opdrachtgevers

Mijn opdrachtgevers zijn/waren: RINO Zuid, RINO-groep, RINO Amsterdam, Cure & Care Development, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Inholland Amsterdam en Haarlem, Fontys Hogescholen, Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, Capabel Hogeschool, Saxion Hogescholen, Academie Verloskunde Amsterdam Groningen, Vrije Universiteit en VUmc.

Opdrachten

In mijn onderwijs en presentaties ga ik in op het hele terrein van het gezondheidsrecht zoals de kwaliteit van zorg, rechten van patiënten, rechtshandhaving, medische beslissingen rond het levenseinde en structuur en financiering van de zorg.

Via mijn portfolio kunt u doorklikken naar de omschrijving van mijn onderwijsopdrachten per opdrachtgever. Om een idee te krijgen van de opzet van mijn lessen verwijs ik naar een voorbeeldopzet 1 van een hoorcollege van 2 uur en een voorbeeldopzet 2 van vier bijeenkomsten (18 uur) met veel ruimte voor plenaire- en groepsdiscussies.