Recensies

Doceren: evaluaties van deelnemers

RINO Zuid 2016-2017, Psychologen in opleiding tot gz-Psycholoog over de module gezondheidsrecht en ethiek.

Opmerkingen over de werkvormen:

“Het is relatief taaie stof, maar de docent heeft hier een leuke draai aan gegeven met casuïstiek, verschillende tuchtuitspraken, discussies en videomateriaal.”

“De verschillende werkvormen gedurende de dag waren bevorderend voor het leerproces.”

Opmerkingen over de praktijkgerichtheid van de cursus:

“Ik heb het meest geleerd van de praktische toepassing van de beroepscode in de praktijk. De casussen waren hierbij zeer aanvullend en leerzaam.”

Opmerkingen over de inhoud van de cursus:

“Het is belangrijk om te weten wat het wettelijk kader is waarin we als gz-psycholoog kunnen en mogen handelen en met de groep na te denken over de ethische kanten in het werkveld.”

“Interessant om zo stil te staan bij alles wat je doet in samenhang met de regels, rechten en plichten. Dit is het enige vak waar dit aan de orde komt, daarmee een vak met toegevoegde waarde.”

 

Doceren: evaluatie van een opdrachtgever

24 februari 2015, Riet Van Dommelen opleidingsmanager at Hogeschool Utrecht.

“Erik verzorgde voor de Master advanced nursing practice, opleiding verpleegkundig specialist lessen tuchtrecht. Het interactieve college was zeer informatief voor beide groepen (AGZ en GGZ) en op maat gemaakt per groep. De MANP Utrecht heeft de les in haar curriculum opgenomen.”

 

Onderzoeken: evaluatie van leidinggevenden 

19 maart 2013, Johan Legemaate Hoogleraar Gezondheidsrecht UMC/Universiteit van Amsterdam

“Ik heb Erik Hout aangetrokken als onderzoeker voor een onderzoeksproject betreffende de rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg in het tuchtrecht. Binnen dit multidisciplinaire project (juridisch en sociaal-wetenschappelijk) had Erik de verantwoordelijkheid voor het empirische onderzoek. Dit onderzoek heeft hij efficient en voortvarend uitgevoerd, met een goed gevoel voor de juridische context waarin het onderzoeksonderwerp zich bevond. Zijn rapportage van het empirisch onderzoek was helder opgezet, goed geschreven en zeer rijk aan inhoudelijk materiaal. Tijdens het hele project werkte Erik goed en plezierig samen met de andere onderzoekers, en droeg hij in belangrijke mate bij aan de integratie van de juridische en de sociaal-wetenschappelijke componenten van het onderzoek.”

20 december 2012, Paul Robben, Erasmus Universiteit, Instituut voor Beleid en Management Gezondheidszorg

“Erik is een uitstekende senior-onderzoeker. Hij was hoofdonderzoeker in een complex multimethodisch onderzoek naar de inzet van het tuchtrecht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ondanks de complexiteit van het onderwerp met veel externe aandacht en veel betrokkenen bij het onderzoek heeft hij het onderzoek uitgevoerd binnen de planning. Naast de opbrengst voor de IGZ heeft hij gezorgd voor een optimale wetenschappelijke impact door als eerste auteur vier publicaties te schrijven en het gebruik van het onderzoek in het universitair onderwijs aan de VU en de UvA.”

 

Managen implementatietietraject Routine Outcome Monitoring: evaluatie van een opdrachtnemer

14 mei 2012, Koob Nobbe, Senior Freelance Business Intelligence Consultant and (Big) Data Scientist

“Erik, via deze weg wil ik je bedanken voor jouw samenwerking. Mede dankzij jouw inzet hebben we het project kunnen realiseren. Zeker omdat je er niet voor terugdeinst om taken en activiteiten op te pakken die buiten jouw expertise ligt, maar wel crusiaal voor het project waren.”