Erik Hout

Met mijn bedrijf Hout Healthcare richt ik mij op het verzorgen van onderwijs op het gebied van het gezondheidsrecht en ethiek aan opleidingen in de gezondheidszorg en de bij- en nascholing van deze opleidingen. Naast onderwijs gezondheidsrecht begeleid ik verpleegkundigen in opleiding tot specialist bij hun masterthesis. 

Ik was betrokken bij de eerste evaluatie van de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), promoveerde bij de Vrije Universiteit op het tuchtrecht en was in 2009 als hoofdonderzoeker betrokken bij de studie van de VU naar het beleid, de praktijk en de effectiviteit van het indienen van tuchtzaken door de inspectie voor de gezondheidszorg. In 2014 heb ik een didactische bekwaamheid voor docenten in het wetenschappelijk onderwijs (BKO certificaat) gehaald. Ik sta als docent ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Ik ben rustig, geduldig, betrouwbaar en harmonieus, ik kan goed luisteren en uitleggen en ik werk systematisch en zorgvuldig.

CRKBO_Docent